Entrez votre pseudo# Pseudo Votes
#1  __Khorne__218 votes
#2  jojoruss188 votes
#3  zelda_jojo_2001174 votes
#4  BountyGames141 votes
#5  stoneman1499 votes
#6  taga93892 votes
#7  Nad_Blueeyes61 votes
#8  Meliwen61 votes
#9  xXJohnSmithXx52 votes
#10  luckyrikou47 votes
#11  ken_kaneki42 votes
#12  Gqb_42 votes
#13  dragonof6238 votes
#14  Wariouce36 votes
#15  Laeva_Steinn35 votes
# Récompense Probabilité
#1 1 Iron Box 35%
#2 1 Golden Box 20%
#3 1 Diamond Box 10%
#4 1 Emerald Box 1%
#5 5 Pièces d'Or 25%
#6 15 Pièces d'Or 8%
#7 30 Pièces d'Or 1%
#8 1 Iron Box 30%
#9 1 Golden Box 5%
#10 1 Pièce d'Or 60%
#11 5 Pièces d'Or 5%
Votez pour Windalia sur serveur-minecraft.org